AAK Academy

Under mer än 140 år har vi samlat på oss omfattande kunskaper om värdeskapande vegetabiliska oljors funktionalitet och deras roll som viktiga livsmedelsingredienser. Via vår AAK ACADEMYTM vill vi dela med oss ​​av denna omfattande kunskap.

Vår ambition med AAK ACADEMYTM är att stärka samarbetet mellan våra kunder och oss själva vilket ska resultera i ett varaktigt affärsvärde för båda parter. Oavsett om du är ute efter att öka hälsoaspekten av dina produkter, säkra att de produceras på ett hållbart sätt, lansera nya produkter med unika funktionella och organoleptiska egenskaper eller förbättra kostnadseffektiviteten i din produktion, kommer AAK ACADEMYTM att utrusta dig med de verktyg och kunskaper du behöver för att uppgradera eller utöka din produktportfölj. En framgångsrik AAK ACADEMYTM ger våra kunder en mer holistisk förståelse för tillämpningen av värdeskapande vegetabiliska oljelösningar och hur denna kan resultera i ännu bättre konsumentupplevelser.

Vår AAK ACADEMYTM pågår under två dagar och innehåller såväl teoretiska föreläsningar som praktiska moment. Utbildningarna arrangeras i våra kundinnovationscentrum för följande branschsegment:

  • Chocolate & Confectionery
  • Bakery
  • Dairy & Ice cream
  • Special Nutrition (Infant, Senior och Medical Nutrition)
  • Personal Care


Vi erbjuder även skräddarsydda AAK ACADEMYTM för enskilda kunder på begäran.

Som deltagare får du vår exklusiva ”Handbook for Vegetable Oils and Fats” som omfattar 250 sidor av lättförståelig teoretisk kunskap och praktisk inblick i oljor och fetter och deras tillämpning inom livsmedelsindustrin.

För mer information om AAK ACADEMYTM, vänligen prata med din kontaktperson på AAK eller kontakta oss via info@aak.com.

Bookmark and Share