AAK:s vision

"The first choice for value-adding vegetable oil solutions"

Visionen består av tre viktiga delar:

Förstahandsvalet

  • Förstahandsvalet för våra intressenter; kunder, anställda, leverantörer och aktieägare.
  • Vi strävar efter att bli våra kunders förstahandsval. Detta kräver att vi är konkurrenskraftiga, att vi har en jämn kvalitetsstandard och att vi är en ytterst pålitlig leverantör.
  • Förstahandsvalet handlar även om tid. Vi strävar efter att ha en snabb marknadsåterkoppling vad gäller nya värdeskapande lösningar.


Värdeskapande lösningar

  • Vi säljer helhetslösningar, inte bara produkter.
  • Våra värdeskapande lösningar är baserade på våra expertkunskaper om kundernas behov.
  • En värdeskapande lösning är inte bara en slutprodukt utan också en komplett samling av serviceåtgärder. Detta inkluderar kundanpassning, problemlösning, marknadsrådgivning, leveranssystem, teknisk support och annat som krävs för att möta kundernas behov.
  • Vi strävar efter att öka vår del av de värdeskapande lösningarna jämfört med försäljning av bulkoljor.


Vegetabiliska oljor

  • Detta är vår kärnverksamhet.
  • Vår verksamhet är uppbyggd kring vegetabiliska oljor.
  • Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och service relaterat till vegetabiliska oljor.

Bookmark and Share