Historia

Aarhus United

1871
Aarhus Palmekærnefabrik grundas och inleder produktion av oljekakor.

1910
Ett internationellt nätverk etableras.

1940
Verksamheten konsolideras och står periodvis för 10 procent av Danmarks export.

1960
Utveckling och modern produktion gör företaget till marknadsledande inom specialfetter.

1970
Danmark går med i EU och tullavgifterna avskaffas. Bek-Nielsen blir största aktieinnehavare 1978.

1982-1991
Globaliseringen fortsätter och dotterbolag i Storbritannien, USA och Mexiko startas.

2003
All verksamhet samlas under det gemensamma namnet Aarhus United.


Karlshamns

1918
Produktion av sojamjöl för foderproduktion inleds.

1932
Kooperativa Förbundet köper fabriken.

1942
Startar viktiga leveranser till den privata svenska margarinindustrin.

1965
Margarin- och glassfabriken invigs. Ett forskningslaboratorium etableras.

1994
Den amerikanska verksamheten samt margarin- och glasstillverkningen avyttras.

1997
Karlshamnsaktien introduceras på Stockholmsbörsen.

2001
Melker Schörling köper KFs ägarandel och blir ny huvudägare.

2004
Fokusering på högförädlade specialfetter. 


Fusionen

28 september 2005
BNS Industrier namnändrar till AarhusKarlshamn
Som en konsekvens av BNS Industriers fullföljande av erbjudandena avseende Aarhus United och Karlshamns ändras bolagets firma från BNS Industrier AB till AarhusKarlshamn AB. Den nya firman har registrerats vid Bolagsverket.
Handel i AarhusKarlshamn-aktien kommer den 29 september 2005 att påbörjas på Nya Marknaden under kortnamnet AAK.

22 september 2005
BNS Industrier fullföljer buden på Karlshamns och Aarhus United.

19 september 2005

BNS Industrier har nu erhållit tillstånd från samtliga berörda konkurrensmyndigheter

26 maj 2005

Pressmeddelande
Den 26 maj presenterade huvudägarna i Karlshamns och Aarhus United, Melker Schörling och UIE, en avsiktsförklaring att slå samman bolagen i syfte att skapa en bättre plattform för framtida tillväxt. Avsiktsförklaringen följdes av publika uppköpserbjudanden som offentliggjordes den 12 juli 2005.

Bookmark and Share