Ledande befattningshavareFredrik Nilsson
Finansdirektör (CFO) och tf Verkställande direktör (CEO), ansvarig för Corporate Communications och HR 
Vice President AAK AB
Född: 1977
Anställd: 2007
Nationalitet: Svensk
Utbildning: MSc. Business Administration
Innehav: 15.000 aktier samt 25.000 teckningsoptioner
E-mail: fredrik.nilsson@aak.com

Jan Lenferink
President AAK Europe
Vice President AAK AB
Född: 1963
Anställd: 2015
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: Food Technology
Innehav: 35.000 teckningsoptioner
E-mail: jan.lenferink@aak.com

David Smith
President European Supply Chain
Vice President AAK AB
Född: 1960
Anställd: 2001
Nationalitet: Brittisk
Utbildning: MBA, Graduate Diploma in Business
Management
Innehav: 40.000 teckningsoptioner
E-mail: david.smith@aak.com

Torben Friis Lange
President Asia. Chairman Global Sourcing and Trading
Vice President AAK AB
Född: 1963
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: BSc. Dairy Technology, Graduate
Diploma in Business Administration
Innehav: 15.000 aktier samt 50.000 teckningsoptioner
E-mail: torben.friis.lange@aak.com

Terrence W. Thomas
President AAK USA and Canada
Vice President AAK AB
Född: 1962
Anställd: 2013
Nationalitet: Amerikansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 16.000 aktier samt 50.000 teckningsoptioner
E-mail: terry.thomas@aak.com

Octavio Díaz de León
President AAK North Latin America
Vice President AAK AB
Född: 1967
Anställd: 2007
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: MBA, BSc. Mechanical &
Electrical Engineering
Innehav: 40.000 aktier samt 10.000 teckningsoptioner
E-mail: octavio.diazdeleon@aak.com

Gerardo Garza López de Hereida
President AAK South Latin America
Vice President AAK AB
Född: 1961
Anställd: 2014
Nationalitet: Mexikansk
Utbildning: Graduate Diploma in Business
Administration, Food Engineering
Innehav: 18.000 teckningsoptioner
E-mail: gerardo.garza@aak.comRenald Mackintosh

Chairman Infant Nutrition
Vice President AAK AB
Född: 1951
Anställd: 2002
Nationalitet: Nederländsk
Utbildning: MSc. Food Technology
Innehav:  28.300 aktier samt 25.000 teckningsoptioner
E-mail: renald.mackintosh@aak.comKarsten Nielsen

CTO (Chief Technology Officer)
Vice President AAK AB
Född: 1963
Anställd: 1988
Nationalitet: Dansk
Utbildning: Graduate Diploma in Food Technology
Innehav: 14.400 aktier samt 50.000 teckningsoptioner
E-mail: karsten.nielsen@aak.comAnne Mette Olesen

CMO (Chief Marketing Officer) inklusive CSR
Vice President AAK AB
Född: 1964
Anställd: 2010
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, BSc. Chemical Engineering
Innehav: 30.000 aktier samt 50.000 teckningsoptioner
E-mail: annemette.olesen@aak.com

 
René Schou

President Foodservice Europe och Technical Products & Feed
Vice President AAK AB
Född: 1969
Anställd: 2011
Nationalitet: Dansk
Utbildning: MBA, och Food Technologist
Innehav: 10.000 teckningsoptioner
E-mail: rene.schou@aak.com
Bookmark and Share